REGULAMIN

Dane osobowe - regulamin

Wpisując do formularza swoje dane osobowe automatycznie wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celu uzyskania odpowiedzi ofertowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) firma EGZO STUDIO informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EGZO STUDIO Paulina Frankowska-Tomalak, ul. Chłodna 42, 62-800 Kalisz, NIP 618-203-56-38
2. kontakt z administratorem, tel 728-431-414, e-mail: info@egzostudio.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym oraz przygotowania oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo dobycia zapomnianym.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.